Thổ Địa

Tượng thần tài thổ địa bột đá mạ vàng phong thủy E327

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 10cm x 11cm x 14cm + Khối lượng : 1.6kg/bộ + Ý nghĩa : biểu tượng cho bình an gia đạo, trấn trạch, đem đến

Thần tài thổ địa bột đá mạ vàng phong thủy Y136

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 10cm x 11cm x 14cm + Khối lượng : 1.6kg/bộ + Ý nghĩa : biểu tượng cho bình an gia đạo, trấn trạch, đem đến

Thần tài thổ địa đá màu phong thủy B076

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài thổ địa bằng bột đá màu (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 12cm x 16cm + Khối lượng: 1.1kg/ cặp + Ý nghĩa: Thần tài mang tài nạp phước, Thổ Địa bảo trợ đất đai. + Cách sử dụng: thờ cúng.

Thần tài thổ địa lớn bột đá mạ vàng phong thủy Y137

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài thổ địa bằng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 12cm x 23cm + Khối lượng: 5.1kg/ cặp + Ý nghĩa: chiêu tài nạp phước, bảo trợ gia đạo. + Cách sử dụng: thờ cúng. + Giá:

Thần tài thổ địa bột đá mạ vàng phong thủy Y138

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài thổ địa bằng bột đá mạ vàng non (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 19cm + Khối lượng: 2.7kg/cặp + Ý nghĩa: Thần tài mang tài nạp phước, Thổ Địa bảo trợ đất đai. + Cách sử dụng: thờ