Di lặc ngồi Thanh Ngọc phong thủy N056

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc xanh ngồi, đá tự nhiên Thanh Ngọc, đế gỗ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 13.5cm + Khối lượng: 1.113g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống

Phật di lặc vàng kim phong thủy E312

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc bằng bột đá mạ vàng đúc khuôn (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao):14cm x 13cm x 22cm. + Khối lượng: 1 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng mang đến bình an, an lạc, vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình. + Cách

Quan âm liên hoa bột đá mạ vàng phong thủy Y150

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 19cm x 34cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng. + Cách sử dụng: thờ cúng. + Giá: 2.475.000 vnd

Quan âm cầu lửa bột đá mạ vàng phong thủy B104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7.2cm x 6.5cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Phật quan âm nhất lộ bình an bột đá mạ vàng phong thủy Y152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm bột đá hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.

Phật quan âm bảo chiếu bột đá mạ vàng phong thủy Y154

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 6.5cm x 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Pháp Bảo Phong Thủy – Phật Phong Thủy – Vật Phẩm Phong Thủy