bán tượng phật

Di lạc xanh chiêu tài đá màu phong thủy A137

+ Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu xanh(Quảng Đông). + Kích thước (đường kính x cao): 31cm x 37cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của sự hài hòa, niềm vui vô

Di lạc xanh đại lý đá màu phong thủy A124

+ Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu xanh(Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 27cm + Khối lượng: 3.3g + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của sự hài hòa,

Di lạc trắng đế hồng đá màu phong thủy A122

+ Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 20cm x 34cm + Khối lượng: 1.5g + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của sự hài hòa,

Di Lặc Tài Phước Cam đá màu phong thủy A133

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tài phước hữu dư (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 42cm + Khối lượng: 5 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng:

Tượng Phật Di Lặc nhỏ bột đá mạ vàng phong thủy A136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tụ bảo lai tài (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 19cm + Khối lượng: 0.8 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử dụng: đặt ở

Tượng Di Lạc Bát Tài đá màu phong thủy A121

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tạ dũng bát tài (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 38cm + Khối lượng: 4.6 kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của